Zniesienie współwłasności nieruchomości

Czym nazywamy zniesieniem współwłasności nieruchomości? Kto jest za to odpowiedzialny? Dlaczego jest to aż takie ważne? Jeżeli szukasz odpowiedzi na te pytania, to lepiej trafić nie mogłeś. Na łamach dzisiejszego postaramy się przedstawić wszelkie niezbędne informacje z tym związane. Zniesienie współwłaści jest bardzo szczególna sprawą dla notariuszy.  Zawsze wywołuje ona w nich wiele emocji. Ważne jest to, aby przy podejmowaniu jakiejkolwiek z nich były one powstrzymane.

Czym jest zniesienie współwłasności nieruchomości?

Jest to długotrwały proces pracy, który polega na ograniczeniu praw jednej ze stron do danego dobra. Dobrem w przypadku, jaki jest zniesienie współwłasności nieruchomości jest właśnie określona nieruchomość. Sprawa, którą jest zniesienie współwłasności nieruchomości może się odbyć na dwa sposoby. Jednym z nich, to zniesienie współwłasności nieruchomości za porozumieniem stron. Wszystkie ze stron, bezkonfliktowo decydują o powstrzymaniu się praw przez określony podmiot do danej nieruchomości. Takie rozwiązanie może mieć mnóstwo różnych przyczyn. Kolejnym rozwiązaniem jest sądowe zniesienie współwłasności nieruchomości w tym wypadku ograniczenie własności jednej ze stron odbywa się na mocy, drogi sądowej. Powodem takiego rozwiązania jest brak porozumienia obydwu stron. Stronami tymi są współwłaściciele. W wyniku czego sąd bierze sprawy w swoje ręce. To właśnie sąd wtedy przyznaje prawa oraz pozbawia własności jednemu z podmiotów. Dlatego wchodząc z kimś w spółkę, wspólne interesy, czy kupując z kimś na pół różne istotne, a zarazem drogocenne rzeczy, warto wcześniej się zastanowić dwa razy. Należy się zastanowić, przemyśleć i podjąć odpowiednią decyzję, tak aby później tego nie żałować.

Kto zajmuje się sprawami zniesienia współwłasności nieruchomości?

Sprawą zniesienia współwłasności nieruchomości zajmują się dwa organy. Jednym z nich jest wcześniej wspomniany sąd, natomiast drugi z organów, to notariusz. Notariusz, a w zasadzie kancelarie notarialne odpowiadają za zniesienia współwłasności nieruchomości, w przypadku, kiedy porozumienie jest polubowne oraz obustronne. Notariusz sporządza odpowiednie dokumenty, które nabierają mocy urzędowej. Tak jest i w tym przypadku. Notariusz zgodnie z przepisami prawa zajmuje się tą sprawą i w oparciu o przepisy podejmuje najważniejsze z nim związane decyzje. Zniesienia współwłasności nieruchomości odbywa się w kancelarii notarialnej, przy udziale obydwu stron. Notariusz dokonuje sporządzenia aktu notarialnego. Akt dokonywany jest na podstawie wcześniej uzgodnionych treści przez obydwie strony, które dokonują zniesienia współwłasności nieruchomości. Kolejnym etapem w tym procesie, którym jest zniesienie współwłasności nieruchomości jest założenie księgi wieczystej przez notariusza lub dokonanie zmian w zapiskach w już istniejącej. Po zakończeniu, omawiana ruchomość posiada już nowych, zapewne szczęśliwych właścicieli.

Dodatkowe zajęcia notariusza

Notariusz w swojej pracy poza zniesieniem współwłasności nieruchomości, do czynienia ma z wieloma innymi sprawami. Jedną z najbardziej popularnych i chyba najbardziej kojarzących się wszystkim, jest sprawa spadku. Notariusz ma możliwość sporządzenia testamentu notarialnego, który będzie zawierał spadek. Jest on wykonany odpowiednio z zachowaniem wszystkich przepisów. Sprawa testamentu należy do działu spadku. Również ten dział oraz wszelkie działania z nim związane należą do kompetencji notariuszy. Nierozłączną rzeczą do testamentu notarialnego jest poświadczenie dziedziczenia. Bardzo często poświadczenie dziedziczenia jest potrzebne do tego, aby ten spadek odziedziczyć.