Ośrodek terapii uzależnień, czyli kiedy stosowanie jakiejś substancji staje się nałogiem?

Przedstawiając ośrodek terapii uzależnień warto ukazać, że o uzależnieniu mówimy w przypadku nawracającej potrzeby korzystania z jakiejś substancji, czy wykonywania danej czynności. Nałóg określa się również jako nabyty stan zaburzenia psychicznego oraz fizycznego.

W momencie, kiedy nie jest możliwe zrezygnowanie z danej rzeczy, a osoba nie posiada już kontroli nad sobą oraz potrzebą sięgania po konkretne rzeczy, mówi się o uzależnieniu, które ogranicza wolę, posiada wpływ na podejmowane przez ludzi decyzje, często też, jak to się dzieje w przypadku alkoholików, czy lekomanów, prowadzi do obsesyjnych myśli dotyczących przedmiotu uzależnienia.

Najczęściej spotykane rodzaje uzależnień to wspomniane alkoholizm oraz lekomania, a także nikotynizm, pracoholizm, uzależnienie od hazardu, bądź gier komputerowych. Nałóg ma negatywny, a nawet destruktywny wpływ na życie człowieka oraz na osoby z jego bliskiego otoczenia. Często kończy się problemami finansowymi, trudnościami w nawiązaniu kontaktów interpersonalnych, a także osłabieniem relacji rodzinnych. Walka z nałogiem jest o tyle trudna, że osobom uzależnionym trudno jest przyznać się do posiadanego problemu, często nie zwracają uwagi na negatywne skutku swojej choroby oraz bezsilność z nią związaną.

Motywacja do podjęcia leczenia

W przypadku uzależnienia od alkoholu, chorym trudno jest w realny sposób ocenić spustoszenie, jakie nałóg spowodował w ich życiu. Zdarza się, że winą za spożywanie alkoholu obarcza się sytuację, inne osoby, czy tradycję. Zdarzają się jednak momenty, w których chory zdaje sobie sprawę z posiadanego problemu, są to okresy o tyle ważne, że w trakcie ich trwania osoba uzależniona powinna zgłosić do o pomoc, której może udzielić na przykład ośrodek leczenia uzależnień.

Czym jest terapia od uzależnień?

Podstawowym elementem terapii jest chęć osoby chorej do podjęcia leczenia. To element kluczowy, bez którego nie może dojść do terapii, bądź będzie ona nieskuteczna. W początkowym etapie, w sytuacjach, gdy dochodzi do zespołu odstawienia, stosuje się terapie farmakologiczne, których celem jest złagodzenie objawów odstawienie bądź ich zniwelowanie. Dalszym etapem pracy są spotkania z psychoterapeutę, do którego zadań należy między innymi uzmysłowienie choremu posiadanego problemu. Musi on uświadomić sobie negatywny wpływ nałogu na jego życie. Na tym etapie niejednokrotnie zostaje ustalona hierarchia wartości, na podstawie której ukazuje się, że trwanie nałogu jest życiem przeciwko sobie.

Ośrodek leczenia od uzależnień

W związku z czym miejscami, w których osoby chore mogą starać się o pomoc są ośrodki leczenia od uzależnień. Również osoby będące współuzależnione, mogą liczyć tutaj na pomoc oraz wsparcie zarówno socjalno – społeczne jak również psychoterapeutyczne. Natomiast osoby chore często otrzymują kompleksową opiekę, zarówno podczas objawów abstynencji jak również w trakcie trwania dalszych etapów leczenia, którego celem jest całkowite zerwanie z nałogiem. Jednym z ważnym elementów leczenia jest zlokalizowanie źródła problemu, który przyczynił się do powstania uzależnienia. Często są to problemy emocjonalne, stres, trudności życiowe, w obliczu których ludzie sięgają po używki, jako chwilowy sposób ucieczki oraz izolacji. Dlatego tak ważne jest nauczenie się nowych strategii postępowania oraz radzenia się z sytuacjami, które doprowadziły do uzależnienia. Pomocne są również grupy wsparcia, na których osoby chore otrzymują wsparcie oraz mają możliwość ponownego nawiązania relacji emocjonalnych z innymi ludźmi.