Badania obowiązkowe oraz testy kliniczne preparatów kosmetycznych

Obowiązkowe jest badanie kosmetyków warszawa dla każdego rodzaju kosmetyków, które chcemy wprowadzić na rynek. Takie badania mają sprawdzać, czy kosmetyki są bezpieczna w użyciu i nie powodują reakcji uczuleniowych oraz skutków ubocznych. Badania na kosmetykach można podzielić na dwie podstawowe grupy, a każda z nich dodatkowo dzieli się na poszczególne kategorie. Wyróżniamy badania obowiązkowe oraz dodatkowe przede wszystkim, wśród których najistotniejsze są m.in. testy kliniczne.

Badania obowiązkowe

Wśród wszystkich badań kosmetyków można wyróżnić dwie główne grupy, w których zachodzi dodatkowo podział wewnętrzny na bardziej szczegółowe i specyficzne grupy. Podstawowy podział to badania obowiązkowe i badania dodatkowe. Do badań obowiązkowych zalicza się te, które definiuje prawo: badania dermatologiczne, aplikacyjne, ocenę bezpieczeństwa oraz badania PAO (dla produktów kosmetycznych o terminie trwałości powyżej 30 miesięcy). Ponadto, każdy producent powinien wykonać wiele badań kosmetyków dodatkowych dla zwiększenia pewności o bezpieczeństwie stosowania. Dotyczy to w równym stopniu samej receptury przed jej zatwierdzeniem, jak i przy produkcji oraz po jej zakończeniu. Do najważniejszych testów kosmetyków należą przede wszystkim badania mikrobiologiczne, badania receptury oraz surowców oraz badania fizykochemiczne (obejmują testy lepkości, stabilności w czasie, zawartości poszczególnych składników).

Testy dermatologiczne

Testy dermatologiczne są przeprowadzane na gotowej recepturze z zastosowaniem grupy probantów (osób chętnych do kontrolowanych testów). Testy takie mają potwierdzić, czy dany preparat nie wykazuje właściwości drażniących i nie powoduje zaczerwienienia skóry lub innych efektów niepożądanych (np. swędzenia, złuszczania się naskórka, zmian skórnych). Najczęściej dermatologiczne testy wykonuje się w akredytowanym laboratorium w Warszawie (gdy chodzi o Polskę), ale wszystkie instytuty badawcze na świecie mają spójną metodykę testów. Każdy producent kosmetyków musi przed wykonaniem testów na probantach wykonać odpowiednie badania toksykologiczne składników preparatu.

Testy kontaktowe

Testy kontaktowe kosmetyków dzielimy na dwie grupy – testy mające wykrywać ewentualne właściwości drażniące oraz testy na wykazywanie właściwości uczulających. Przeprowadzanie badań specjalistycznych, jak kontaktowe wymaga doświadczenia w przygotowaniu testu i przy jego wykonaniu. Podczas testów kontaktowych stosuje się trzy podstawowe metody: test z jednokrotnym użyciem płatków (Schwartz- -Pecka), testy z powtarzanym użyciem płatków (Human Repeated Insult Patch Tests) oraz test wzmocnienia (Human Maximization Test). Jednak skuteczność badań porównawczych kontaktowych jest uzależniona od wielu czynników, jak typ badanej substancji, składnika czy gotowego wyrobu, skład chemiczny, a nawet planowany sposób użycia produktu. Testy kontaktowe są równie ważne, jak badania na obecność mikroustrojów oraz właściwości fizykochemicznych.